top of page

Hoeveel verdient of kost een architect?

Bijgewerkt op: 25 jun. 2023

Als architecten spelen we een essentiële rol bij het ontwerpen, vergunnen en controleren van onze gebouwde omgeving. Naast onze creatieve en technische expertise, moeten we ook de financiële aspecten van ons werk in overweging nemen. In deze blog heb ik graag meer in detail over het ereloon dat we als architecten hanteren voor deze specifieke diensten.

Het ereloon van een architect wordt doorgaans bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder de omvang en complexiteit van het project, de verantwoordelijkheden van de architect en de algemene marktomstandigheden. Het is belangrijk op te merken dat het ereloon van architecten in België niet wettelijk is vastgelegd, maar eerder wordt bepaald op basis van professionele richtlijnen door de Orde van Architecten en onderhandelingen tussen de architect en de opdrachtgever. Doorgaans worden volgende methodes overwogen:

  • een percentage

  • een forfaitair bedrag

  • een prijs per uur

  • een prijs per vierkante meter

  • een combinatie van bovenstaande

Ter indicatie in een vroeg stadium wordt het ereloon berekend als een percentage van de totale bouwkosten. Dit percentage varieert meestal tussen de 6% en 12%, afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project. Deze kosten omvatten het ontwerp, de vergunningsaanvraag, de werfcontrole en het algemene projectbeheer. Het ereloon kan ook worden aangepast op basis van specifieke extra diensten, zoals het begeleiden van de aanbestedingsprocedure of het opstellen van een lastenboek.

Transparantie is essentieel bij het vaststellen van het ereloon. Daarom is het belangrijk dat architecten en opdrachtgevers open communiceren over de kosten en verwachtingen van het project. Tijdens het eerste gesprek tussen architect en opdrachtgever is het gebruikelijk om het ereloon en de betalingsvoorwaarden te bespreken. Dit helpt beide partijen om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële verplichtingen en zorgt voor een gezonde samenwerking gedurende het hele proces. Met volgende online rekenmodule van de KU Leueven kan u zelf berekenen hoeveel werkuren een architect gemiddeld presteert bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject.

Naast het ereloon kunnen er nog andere kosten van toepassing zijn, zoals de honoraria van andere adviseurs (bijvoorbeeld ingenieurs, landmeters) en de kosten voor vergunningsaanvragen en eventuele studies (bijvoorbeeld energieprestatiecertificaten). Deze kosten worden meestal apart in rekening gebracht en moeten in overleg met de opdrachtgever worden bepaald. Hou er bovendien rekening mee dat op deze diverse erelonen verplicht btw moet aangerekend te worden. Met andere woorden worden de geoffreerde diensten afgerekend met een bijkomend bedrag van 21% btw.

Het ereloon van een architect is een investering in een professionele dienst die resulteert in een hoogwaardig en functioneel ontwerp, naleving van bouwvoorschriften en een efficiënt bouwproces. Het werken met een architect (aangesloten bij de Orde van Architecten zoals architect BART onder stamnummer A504778) biedt tal van voordelen, waaronder ontwerpexpertise, technische kennis en een betrouwbare projectbegeleiding

31 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page