top of page
360° view

360° view

Niet altijd kunnen alle wensen van de opdrachtgever in een plan verwerkt worden. Voor de meerderheid geldt immers dat het budget bepalend is. Als de bouwheer op lange termijn budgetaire mogelijkheden verwacht, dan is het een pluspunt als uw architect met zijn creativiteit enige flexibiliteit in het ontwerp verwerkt.

 

Alzo geschiedde reeds tijdens de bouw van deze budgetwoning. De architect had samen met de bouwheer het ontwerp zo geconcipieerd dat een uitbreiding na ruwbouwfase tot de mogelijkheden behoorde mits louter enkele kleine ingrepen. Alzo werd het leefgedeelte uitgebreid onder de voorziene luifelconstructie en scheidingsmuur die reeds tot de maximale bouwdiepte vergund en dus gerealiseerd waren door de ruwbouwaannemer.

 • Plannen (schaal, afmetingen, pdf-formaat) bestaande uit:
  - inplantingsplan
  - terreinprofiel
  - grondplannen: alle niveau's
  - verschillende snedes
  - gevels

   

  Alle documenten zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor bijkomende info i.f.v. het uitwerken van uw bouwplannen, kan u ons hieronder steeds contacteren.

bottom of page