top of page
Sleutel-op-de-deur

Sleutel-op-de-deur

Voor dit project koos de bouwheer voor het sleutel-op-de-deur principe, ook wel turnkey of sleutelklaar bouwen genoemd. Hierbij wordt door een professionele aannemer de realisatie van een ontworpen bouwplan van A tot Z door één gecontracteerde partij uitgevoerd . Een ervaren bouwfirma neemt dus het hele bouwproces van je nieuwbouwwoning op zich. Dit begint bij de administratieve voorbereiding, de planning en het uitbesteden van specifieke werken aan gespecialiseerde onderaannemers. De algemene aannemer is dus jouw aanspreekpunt tijdens de realisatie van het bouwproject, en dit tot en met de finale oplevering. Voor de bouwheer kan dit voor een vereenvoudiging van het aantal te contracteren partijen zorgen daar hij zicht kan richten tot een aanspreekpunt, nl. de algemene aannemer.

 

De bouwfirma stelt doorgaans een verkoopsdossier op. Dit verkoopsbestek (of verkoopslastenboek) wordt de basis van je bouwtraject met de algemene aannemer. Dit document bevat de complete planning en budgettering van je woning. Bij de ontwikkeling van onze sleutel-op-de-deur projecten werkt de algemene aannmer samen met vaste leveranciers. Deze voorzien in basis steeds degelijke materialen en toestellen binnen het voorgestelde budget. Uiteraard kan je als bouwheer ook andere afwerkingen verkiezen, maar in dat geval riskeer je doorgaans een meerprijs doordat je buiten de standaardprocedure(s) van het sleutel-op-de-deur principe treedt. Ook zijn de keuzes vaak beperkt tot de merken die de vaste leveranciers van de bouwfirma in kwestie aanbieden.

 

Het bestek wordt doorheen het bouwproces en waar nodig verfijnd in functie van je specifieke wensen en de wettelijke vereisten volgend op de bouwvergunning. 

 • Plannen (schaal, afmetingen, pdf-formaat) bestaande uit:
  - inplantingsplan
  - terreinprofiel
  - grondplannen: alle niveau's
  - verschillende snedes
  - gevels

   

  Alle documenten zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor bijkomende info i.f.v. het uitwerken van uw bouwplannen, kan u ons hieronder steeds contacteren.

bottom of page